​Solliciteer nu voor de FSR 2016-2017!

Gepubliceerd op 09/01/2016 om 14:00

Deze week zijn wij als FSR FEWEB begonnen met het werven van nieuwe raadsleden voor de FSR 2016-2017. Hou ons vanaf nu in de gaten via de website en via onze Facebook, want vanaf nu zullen wij jullie via deze kanalen op te hoogte houden van de wervingsprocedure!

Waarom solliciteren?

De Facultaire Studentenraad is het officiële medezeggenschapsorgaan van de faculteit. Het is een geweldige ervaring, mooie aanvulling op je CV en een manier om je netwerk uit te breiden. Je leert in groepsverband te werken, je punten te beargumenteren, voor je belangen op te komen, organiseren, netwerken en contacten te onderhouden.

Er zijn vele mogelijkheden om nevenactiviteiten te doen. Het hoofddoel van de FSR is om op te komen voor de belangen van studenten en deze op facultair niveau te representeren. Er wordt een professionele houding van je verwacht en je hebt bepaalde verplichtingen binnen de raad. Zo is er een maandelijks overleg met het faculteitsbestuur en de decaan, daarnaast vinden er wekelijkse FSR vergadering plaats waarbij je aanwezig wordt geacht. De FSR is een verantwoordelijkheid die je moet durven dragen, maar ook tegelijkertijd een grote uitdaging biedt. Na een jaar in de FSR weet je wat er belangrijk is op een faculteit en hoe bepaalde processen te werk gaan. Het is een leerproces die je verrijkt in meerdere opzichten waarbij je de mogelijkheid hebt om jezelf verder te ontwikkelen. Zo is er ruimte voor (eigen gekozen) trainingen, zowel individueel als in groepsverband.

Functies binnen de FSR

De Facultaire studentraad bestaat uit de volgende functies en portefeuilles:

 • Voorzitter
 • Vicevoorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • PR & IT
 • Externe Communicatie

Wat verwachten we van jou?

Voor de FSR is het belangrijk dat je betrokken bent bij de VU en de faculteit. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je je volledig inzet en het gehele schooljaar in dienst van de raad blijft. Verder vragen we van je:

 • Je bent niet bang om je mening te geven
 • Je werkt graag in groepsverband
 • Je bent een doorzetter
 • Je bent initiatiefrijk en denkt graag mee over nieuwe ideeën
 • Je bent circa 8-15u beschikbaar

Het is belangrijk om je in je motivatiebrief te richten op één van de functies en ook aan te geven waarom jouw voorkeur uitgaat naar deze functie. De FSR dient te functioneren als een hecht team, dus over het algemeen is de tijd die je per week aan een bepaalde functie besteed gelijk voor ieder raadslid.

Uiteraard geldt dat alle FSR leden student moeten zijn en studeren aan de faculteit FEWEB. Indien je studeert aan een andere faculteit, dan verzoeken we je te solliciteren bij je eigen faculteit.

Selectieprocedure

De deadline voor de aanmelding is 12 februari 2016. Voor die tijd dien je je CV en motivatiebrief op te sturen naar ons email adres: fsr.feweb@vu.nl. Nadat we alle aanmeldingen zorgvuldig hebben bekeken en beoordeeld, krijg je van ons te horen of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatie gesprek. Om de objectiviteit te waarborgen worden deze gesprekken gevoerd met FSR leden waar sollicitanten geen persoonlijke banden mee hebben.

Na de persoonlijke gesprekken kiezen we de kandidaten waarvan we denken dat zij een goede aanwinst zullen zijn voor de FSR 2016-2017. Je ontvangt van ons een bericht of je wel of niet geselecteerd bent. Indien we je selecteren voor de FSR 2016-2017 vragen we je nogmaals dat zelf te bevestigen. Tot dit moment heb je nog geen verplichtingen en staat je sollicitatie nog open. We begrijpen dat de FSR een grote verantwoordelijkheid is en dat het niet altijd duidelijk zichtbaar is wat er van je verwacht wordt. Voel je dus altijd vrij tijdens het sollicitatieproces je vragen te stellen en je mening met ons te delen.

Nadat de kandidaten hebben bevestigd, wordt er een ranking gemaakt die rechtstreeks doorgaat naar de kiescommissie. Vanaf dat moment is je aanmelding definitief en kunnen in april de studenten op jou stemmen tijdens de verkiezingen. Bij genoeg stemmen ben je verzekerd van je plek in de FSR. Indien je meer wilt weten over de procedure tijdens het stemmen en de kiesdeler, dan vragen we je contact op te nemen met de USR. Dit is VU-breed georganiseerd en hier hebben wij verder geen invloed op.

In het kort samengevat:

 • Stap 1: CV + Motivatiebrief naar fsr.feweb@vu.nl (januari/februari)
 • Stap 2: Eventuele uitnodiging voor een persoonlijk gesprek (februari)
 • Stap 3: Wel/niet geselecteerd voor FSR 2016-2017 (maart)
 • Stap 4: Geselecteerde kandidaten bevestigen deelname (maart)
 • Stap 5: Kiescommissie ontvang ranking van kandidaten voor de verkiezingen (maart)
 • Stap 6: Studenten stemmen op kandidaten (april)
 • Stap 7: FSR 2016-2017 is samengesteld op basis van stemmen (april)

Hou in de tussentijd onze website in de gaten, voor eventuele wijzigingen.